dimarts, 1 de desembre de 2009

Neu de primavera

"In questo mondo, l'anima unita al corpo dà luogo a tre forme di azioni: buone, cattive e innocue."

"En aquest món, l'ànima i el cos donen lloc a tres formes d'accions: bones, dolentes i innòcues."
Neve di primavera. Yukio Mishima

No m'agradaria deixar enrere accions innòcues. Massa inhumà.