dijous, 7 de febrer de 2008


"Oh, curta vida, feta de dies llargs..."
Hiparxilogi. Francesc Pujols